Anthony Delgado's avatar

Anthony Delgado (anthonydelgado)

I'm a software developer & technologist from NYC.