Nick Tikhonov's avatar

Nick Tikhonov (NickTikhonov)

University Student, Hackathon Organiser