Minatsu Sugimoto's avatar

Minatsu Sugimoto (minatsusugimoto)

University of Tsukuba, Product Designer, Design Engineer