Inspiration

Inspiracją były korki na ulicach miast, zastanawialiśmy się co może motywować nas do pozostawienia auta w domu i wyboru innych form transportu.

What it does

Aplikacja, która motywuje Cię do pozostawienia auta w domu dzięki temu, że przelicza kilometry przebyte innymi środkami transportu na zaoszczędzone pieniądze.

How I built it

Dzięki pracy zespołowej i super sesji ServiceJam udało nam się przejść od idei do prototypu aplikacji.

Challenges I ran into

Wyzwaniem było dla nas takie zaprojektowanie aplikacji, aby przedstawić jak największą wartość dodatnią dla użytkownika.

Accomplishments that I'm proud of

Jesteśmy dumni z interfejsu użytkownika i prostoty działania aplikacji.

What I learned

Nauczyliśmy się tego, że można stworzyć piękny produkt w tak krótkim czasie.

What's next for Fru

Praca nad rozwojem aplikacji i jej wdrożeniem do sklepów.

Built With

Share this project:

Updates