Kategori

Åpen kategori

Problemstilling

Hvordan engasjere folk flest i kampen mot fremmede arter?

Løsning

Vi ønsker å engasjere folk til å spise seg gjennom denne miljøutfordringen. Gjennom å tilgjengeliggjøre informasjon om artene og observasjoner av hvor de kan oppdrives, og samtidig vise brukerne hvordan de kan brukes i mat, kan "mannen i gata" bidra til å bekjempe spredning. Folk kan da selv finne råvarene i naturen, og samtidig hjelpe til å bevare naturen.

Hvem er med på laget

Agne Ødegaard - agne240@me.com - 94865063 Mia Tollaksvik - miatollaksvik@gmail.com - 93623453 Thomas Hesselberg - thomhess@me.com - 90273600

Datasett

Vi bruker datasett fra Artsdatabanken: http://artskart2.artsdatabanken.no/Api/Observations/list?pageIndex=0&pageSize=1000&Taxons=60303,14365,84141,38890,26171,3457 http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012//Eksport?RiskLevel=4 http://databank.artsdatabanken.no/FremmedArt2012//Eksport?RiskLevel=3

Målgruppe

Vi har valgt å dele målgruppen inn i tre ulike kategorier basert på personlige egenskaper og interesser; miljøbevisste, turglade og matinteresserte. De miljøbevisste skal bli opplyst om spredningen av truende arter i nærmiljøet, og derfor være villige til å gå ut og finne arter. De turglade skal bli interessert i å bruke turene sine til å finne ingredienser til måltidene sine. De matinteresserte skal bli interessert i å finne nye ingredienser i nærmiljøet.

Forretningsideen

Vi har valgt å utvikle en oppskrifts-nettside, hvor truende arter står i fokus. Gjennom data fra Artsdatabanken henter vi informasjon om truende arter i landet, og observasjoner av disse. Brukerne kan dermed selv finne hvilke arter som finnes i nærheten, og oppskrifter tilhørende disse. Oppskriftene lastes opp av oss i Farlig Godt eller av brukerne selv. Vi ønsker også å opprette kontakt med kokker som kan bidra med oppskrifter.

Built With

Share this project:

Updates