ეს გახლავთ ვებ-აპლიკაცია, რომელიც გვეხმარება შევიქმნათ განწყობა ან უბრალოდ განვიტვირთოთ. ამისათვის ძირითადად გამოყენებულია ბუნების ხმები. აპლიკაცია მორგებულია მხოლოდ Google Chrome-ის ბრაუზერზე. აპლიკაციაში გამოყენებულია ფერადი, სახალისო ილუსტრაციები. ნახატზე კურსორის გადატარებისას იტვირთება შესაბამისი ხმა, ხოლო დაკლიკებისას ხმასთან ერთად ვიდეოც.

Share this project:

Updates