dự án X2 Đại Kim's avatar

dự án X2 Đại Kim (duanx2daikim20)

Chung cư X2 Đại Kim là dự án chiến lược của MHDI tại quận Hoàng Mai, ngay ngã ba nơi giao giữa sông Lừ và sông Tô Lịch.

Nothing here yet.