dự án X2 Đại Kim's avatar

dự án X2 Đại Kim (duanx2daikim20)

Chung cư X2 Đại Kim là dự án chiến lược của MHDI tại quận Hoàng Mai, ngay ngã ba nơi giao giữa sông Lừ và sông Tô Lịch.

image
Devpost Anniversary Level 1

Earned for each year after joining Devpost

Achieved September 7, 2021
image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved September 7, 2020