razima farman's avatar

razima farman (doryana-farman)

موزیک همیشه جزء لاینفک تمدن بشری بوده است. این ابزار قدرتمندی است که می تواند افراد را دور هم جمع کند و توانایی عبور از موانع زبانی را دارد

razima's portfolio is empty.