XT B's avatar

XT B (xtbforex-net)

XTB - xtbforex.net là một trong những sàn môi giới Forex & CFD uy tín hàng đầu thế giới, cung cấp sản phẩm tài chính đa dạng

image
Devpost Anniversary Level 1

Earned for each year after joining Devpost

Achieved May 13, 2022
image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved May 13, 2021