VŨ GIA DECOR's avatar

VŨ GIA DECOR (vugiadecorvn)

Số 40a /5 khu phố thống nhất 1.phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương