Tổng Kho Hóa Chất Việt Nam's avatar

Tổng Kho Hóa Chất Việt Nam (vn-hoachat)

Tổng kho hóa chất Việt Nam #hoachat luôn nỗ lực phát triển bên vững và cung Việt Nam ” tiến tới tương lai” Hà Nội

image
Devpost Anniversary Level 1

Earned for each year after joining Devpost

Achieved February 19, 2022
image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved February 19, 2021