VID GROUP (vidgroup-com-vn)

VID Group Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam, là tiền thân của TNG Holdings Việt Nam

VID's portfolio is empty.