Shivam Vedak's avatar

Shivam Vedak (vedak1)

Resident Physician | MD/MBA Graduate