Alikhan Uzakov's avatar

Alikhan Uzakov (uzakov)

Hacker, student at Aston University.