Thích Gym 24h's avatar

Thích Gym 24h (thichgym24h)

Thích Gym 24h là blog cá nhân chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế luyện tập Gym, cụ thể là các bài tập cơ bản,

image
Devpost Anniversary Level 2

Earned for each year after joining Devpost

Achieved January 11, 2024
image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved January 11, 2022