Thiago Zacaron's avatar

Thiago Zacaron (thiagozacaron)

I am a pharmacy student and I have interest in desenvolve health and educational softwares to help Brazilian people.