TFT Sua may chieu (suamaychieutft)

Chuyên sửa máy chiếu thay bóng đèn máy chiếu, thay lcd, chip dmd máy chiếu, board nguồn, main máy chiếu, máy chiếu cũ các loại

image
Welcome to Devpost

Earned by joining Devpost

Achieved June 17, 2020