Inspiration

Idea Zeleného kvetináča vznikla pri brainstormingu, ako spraviť univerzitu viacej smart a viacej ekologickú. Táto myšlienka sa následne preniesla aj do mesta, kde by si nie len študent mohol adoptovať kvetináč a pestovať v ňom rastlinu.

What it does

Vďaka našej aplikácii si človek môže adoptovať kvetináč a následne doň zasadiť rastlinu podľa vlastného výberu, o ktorú sa bude musieť starať. Kvetináče slúžiace práve na tento účel sú vyobrazené na map, ktorá je zakomponovaná v aplikácii. Používateľ si vie po jeho nájdení naskenovať QR kód do mobilu, pomocou ktorého sa mu zobrazia informácie o jeho stave, napr. či je kvetináč adoptovaný alebo nie, koľko likov dostal alebo kedy bol naposledy poliaty. Ak by nastala situácia, že majiteľ by sa o neho nestaral, tak môže byť reportovaný inými používateľmi s tým, že mu bude kvetináč následne odobraný.

How we built it

Samotná mobilná aplikácia je zostavená pomocou frameworku React Native, jej backend bol vytvorený prostredníctvom Back4App, pri mapách boli použité Google Maps a na QR kód sa použil nástroj svg. Všetky vymenované veci boli porozdeľované medzi členmi tímu, ktorí sa následne pokúšali vyriešiť daný problém. Stretnutia sa konali dvakrát do dňa a hovorilo sa o tom, ako sme pokročili s našou úlohou.

Challenges we ran into

Každý z tímu sa dostal do kontaktu s výzvou, ktorú musel prekonať, či už išlo o vytvorenie aplikácie v React Native bez expa alebo pri vytváraní mapy. Taktiež v niektorých prípadoch vznikal problém s komunikáciou, keďže to bolo riešené online a nie prezenčnou formou.

Accomplishments that we're proud of

Sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť funkčnú a zmysluplnú aplikáciu za pár dní, ktorá má veľký potenciál sa stať populárnou medzi ľuďmi.

What we learned

Generovať QR kód, vytvárať mapu pomocou Google Maps, vytvoriť vzhľad aplikácie prostredníctvom figmy, použiť google login pre prihlásenie používateľa, vytvoriť backend

What's next for Zdieľaný kvetináč

Vytvorenie aj administrátorskej časti aplikácie, vylepšenie niektorých nedostatkov

Built With

Share this project:

Updates