პირველი რაც მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში საკმაოდ განუვითარებელია ვები. ამის ნათელი მაგალითია ქართული საიტების ტოპი (( პრობლემის გადაჭრის ერთადერთი გზა არის შეიქმნას ქართული საძებო სისტემა რომელშიდაც ინტეგრირებული იქნება სხვადასხვა სერვისები რაც უფრო მიმზიდველს გახდის ქართული ვების გამოყენებას და ხელს შეუწყობს მის განვითარებას...

Share this project:

Updates