პროექტში გამოყენებული ნაწილები :

1) მექანიკური პლატფორმა ( I-RACER ) https://www.sparkfun.com/products/11162

2) ულტრაბგერითი სენსორი http://letsmakerobots.com/node/30209

3) AVR მიკროპროცესორი ATmega48 (მექანიკური ნაწილის მართვა)

4) AVR მიკროპროცესორი ATmega128 www.mikroe.com/bigavr

პროექტი მიზნათ ისახავს შეიქმანს მოძრავი ობიექტი, რომელიც უტრაბგერითი სენსორის მეშვეობით გაზომავს მანძინს, მიღებულ ინფორმაციის საფუძველზე მოიქცევა შესაბამისად (შეიცვლის სიჩქარეს და მიმართულებას საჭიროების შემთხვევაში) ასევე რობოტის მართვა შესაძლებელი იქნება pc დან სავარაუდოდ wifi-ს საშვალებით ინფორმციას მოგვაწვდის და მიიღებს ჩვენგან დავალებებს

Built With

  • assembler
  • atmega
  • atmega128
  • avr
  • c
Share this project:

Updates