Inspiration

TryOuts

 • Din karriere

Et prosjekt av Rada Labs AS Vi er Rada Labs, en oppstartsbedrift som er på vei opp i verden. Tre av våre ansatte var tilstede på Hack4NO i fjor med vårt hjertebarn Joober (daværende Jobeer) og kom til finalen med appidéen. Nå er vi tilbake med vårt nye prosjekt, TryOuts. TryOuts er en tjeneste som skal la folk prøve seg ute i jobb hos en bedrift. Idéen er basert på det Amerikanske begrepet som går ut på at idrettslag og lignende grupper holder “tryouts” der potensielle medlemmer kommer inn en dag og viser hva de kan. Vi ønsker med TryOuts å revolusjonere måten folk kommer seg ut i arbeidslivet på, ved å introdusere arbeidstakere og arbeidsgivere for hverandre på en plattform som oppfordrer folk til å prøve.

I TryOuts fokuserer vi arbeidet på følgende problemstillinger.

 1. Flere unge er usikre på sitt fremtidige karrierevalg
 2. Flere blir uføretrygdet og er usikker på jobbmuligheter
 3. Det går ikke an å prøve en jobb før du blir ansatt
 4. Behov for IA-tilpassing

What it does

Vi skal gjøre arbeidstrening og praksis kult.

TryOuts er en web-basert plattform der bedrifter kan laste opp såkalte «TryOuts» som du som privatperson kan søke på. En TryOut er en jobb som du kan prøve. Hvor lenge du er på en TryOut varierer, men som regel mellom 1 dag til en uke. Bruker du TryOuts med arbeidstrening gjennom NAV kan en TryOut vare i måneder.

TryOuts er en plattform for deg som:

 1. Er VGS-elev eller student som søker praksisplass.
 2. Har behov for arbeidstrening.
 3. Ønsker en helt ny karriere.
 4. Trenger referanser og et nettverk.
 5. Har behov for tilpassing mot IA (Inkluderende arbeidsliv).
 6. Er uføretrygdet og ønsker å se hvilken jobb som fungerer for deg.

Marked: 9,8% av Norges befolkning er uføretrygd. Det er om lag 332 100 personer og dette har økt med 3,2% siden forrige år. Mange av disse menneskene ønsker å jobbe. TryOuts ønsker å gi disse en mulighet til å kunne teste hvilken jobb som fungerer ut fra personens vansker. Hentet fra artikkelen «40.000 unge faller helt utenfor samfunnet» Publisert 8. des. 2014 kl. 06:10 - NRK «I alderen 18 til 30 år finnes det 40.000 som Assad. Unge som verken studerer, får hjelp fra Nav eller som har registrert inntekt. De overlever enten ved å få penger hjemmefra eller via svart arbeid eller annen kriminalitet.» I følge artikkelen kan vi se at det også finnes et stort marked hos unge.

I følge en undersøkelse av SSB i 2009 ser vi at drøyt en av fire sysselsatte har planer om å bytte jobb eller starte ny virksomhet i løpet av de nærmeste tre årene. Disse planene varierer med hvor godt den enkelte trives i nåværende jobb.

Undersøkelsene viser et stort behov for en plattform som TryOuts.

Pengestrøm: Annonseinntekter fra bedrifter som laster opp en såkalt TryOut

Hospiteringsbransjen er positive. Vi har vært i kontakt med et selskap som ønsker en samarbeidsavtale ved lansering.

NAV er veldig positive til plattformen. Vi vil ta et møte med NAV om framtide samarbeid, eventuelt en lisensavtale til å kunne bruke plattformen til arbeidstrening.

Vi kommer eventuelt til å ha reklame på plattformen.

Største kostnader: Utvikling, jurist, markedsføring

How I built it

Vi tok utgangspunkt I å levere en nettside som bruker .NET framework og asp.NET. Vår webserver kjører i skyen og vi bruker Azure fra Microsoft. Webapplikasjonen lagrer bruker og bedriftsdata i Azure og vi kjører her Micrsoft SQL. Vi henter vår info om bedriftene via Brreg sitt API for enhetsregister. Fra dette API hentes adresseinfo om bedriftene som registrer seg, disse dataene matches opp mot HERE sitt JavaScript API og da spesifikk Geocoding som løser adresse til kartkoordinater som kan brukes både til Kartverket sin leaflet-integrasjon og også HERE sine tjenester. Vi bruker også flere andre data hentet fra Brreg sitt API Prosjektet tar i bruk data fra NAV da spesielt trender innenfor arbeidsmarkedet. Vår applikasjon vil kjøre serverless code og bruke Azure functions

Challenges I ran into

Når vi skulle slå sammen koden på 3 ulike prosjekt.

Mye research om APIer og frontend-koding da tiden har vært kort.

Accomplishments that I'm proud of

Teamarbeidet!

Frontend og design

Den store interessen for prosjektet fra NAV sin side samt fra en bedrift innenfor hospiteringsbransjen.

What I learned

Keep it simple!

Det er viktig å snakke sammen.

What's next for TryOuts

Videreutvikling av plattform, prate med jurist om lovverk rundt det å teste en jobb, beta-testing på USN Campus Vestfold, markedsføring og lansering.

Built With

Share this project:
×

Updates