ვებ გვერდი ემსახურება მომხმარებელს იმაში, რომ დაგეგმოს საკუთარი მარშრუტი საქართველოს ნებისმიერი რაიონის ნებისმიერ კუთხეში და ამ კუთხეში ვიზიტამდე გაეცნოს ამ კუთხის კონკრეტული ქალაქის კონკრეტული ღირშესანიშნაობის ისტორიას. ვებ გვერდი მოსახმარებლად მეტად მარტივია. მომხმარებელს შესვლისას არ სჭირდება ავტორიზაციის გავლა. შესულმა მომხმარებელმა უნდა აირჩიოს რეგიონი (რეგიონები მოცემული ოფიციალური მონაცემების მიხედვით) და რეგიონის არჩევის შემდეგ, ირჩევ უკვე არჩეული რეგიონის სასურველ ქალაქს. ამ ორი ველის არჩევის შემდეგ უკვე ირჩევს სასურველი ქალაქის სასურველ ღირშესანიშნაობას და გამოდის დეტალური ინფორმაცია ამ ღირშესანიშნაობის შესახებ. დროის სიმცირის და გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოესწრო ღირშესანიშნაობებზე სურათების მიმაგრება და ამ პროექტის მომდევნო განვითარება სწორედ სურათების მიმაგრება იქნება და ის არამც და არამც არ შეწყვეტს improvement-ს და დაიხვეწება ხოლმე ეტაპობრივად.

Share this project:
×

Updates