Concept/Storrytelling

Hlavnou myšlienkou tejto hry je splniť rôzne menšie úlohy (navštívenie pošty alebo obchodu, doručenie balíka) a popritom sa vyhnúť infikovaným osobám nachádzajúcich sa v meste. Pozitívne osoby môžu mať nasadené rúško, respirátor, poprípade sa nemusia chrániť vôbec. To isté platí pre hráča (za splnené úlohy možnosť nákupu ochranných prostriedkov - rúško, respirátor, rukavice a ochranný oblek). Na základe tohto parametra má každá infikovaná osoba rôznu veľkosť okruhu v ktorom vie nakaziť samotného hráča. Ak sa hráč vyskytne v danom okruhu po istý čas, nakazí sa a nesplnil úlohu. Po meste sa pohybujú ako zdravé tak aj nakazené osoby. Hráč spozná pozitívneho podľa špeciálneho vzhľadu. Ak vstúpi do okruhu s pozitívnou osobou, okruh sa zafarbí načerveno a hráč má krátky časový limit aby okruh opustil. Čím viac ochranných prostriedkov hráč nosí, tým viac má času na opustenie okruhu.

Elementy

 • prostredie mesta - autá, ľudia, budovy
 • ovládaný človek
 • "nakazenosť hráča"
 • obrana hráča - napr. rúško

Genre

 • 3D adventúra

Persona

 • 15 ročný študent strednej školy
 • záľuby: šport, študovanie, čítanie kníh
 • Michal je pravidelným hráčom videohier, preferuje hry, ktoré ponúkajú otvorený svet, rád má aj edukatívne hry

USP

 • hra môže byť využitá aj na edukatívne účely
 • hra nabáda na zodpovedné správanie sa počas pandémie
 • reálne zobrazenie doby, ktorú si môžu vyskúšať ľudia v budúcnosti, ktorý túto pandémiu nezažili

Platforma

PC, Windows

Link na video

//TODO

Zdroje

Hudba použitá v hre: https://www.youtube.com/watch?v=KMo3tR1Mf3o

Built With

Share this project:

Updates