Tellmeg.no spiller på en sammensetning av ordene tell(tall, telling, fortelling, statistikk), meg(brukersentrert), no(nå, relevant her og nå, noe). Sammen gir navnet assosiasjoner til det å få fortalt noe. Brukeren skal kunne bli fortalt noe om stedet de er i/på, relatert til sine interesser eller en følelse brukeren har her og nå.

Konseptet er appbasert, med en lav terskel for bruk. Hovedsiden består av en enkel knapp, der man bekrefter lokasjonsuthenting, appen vil basert på dette finne informasjon om nærområdet(fylket, kommunen, tettstedet, vannet, bygget osv.) hentet ut fra ulike kilder med offentlig data.

Appen vil ikke kreve noen innlogging, rett etter installasjon vil man kunne trykke på knappen for å få presentert informasjon fra vilkårlige kategorier for lokalområdet.

Gjennom få og enkle brukervalg, kan man påvirke hvilken informasjon som presenteres. Et kategorivalg vil kunne filtrere hvilken informasjon som presenteres etter klikk på hovedsiden. Dette kategorivalget vil lagres i applikasjonen og representerer brukerens interessegrupper.

Når man får presentert data vil man kunne overstyre kategorivalgene ved å definere en følelse man har der og da. Om man for eksempel føler seg eventyrlysten så kan appen hente ut informasjon om natur og miljø eller reiseliv, uavhengig av kategorivalgene utført tidligere.

Gjennom en lav terskel for bruk, oversiktlig presentasjon av data og relevant informasjonsuthenting vil vi appellere til et bredt publikum. Det er ofte komplisert å finne relevant data gjennom de offentlige portalene, denne appen vil forenkle denne prosessen og bringe brukerne inn til de offentlige portalene gjennom direkte linker til kilden. Vi sørger for at brukeren forblir i appen gjennom muligheter for utforsking av data. Dette skjer gjennom mulighet for endring av lokasjon og kategorivalg gjennom følelser.

Brukere som er interessert i fortløpende informasjon gjennom dagen kan velge å få pushmeldinger med informasjon. Da vil appen i bakgrunnen vurdere posisjon og temaer, for så å pushe en melding med informasjon til brukeren gjennom widget eller innebygde notifications i iOS/Android.

Informasjonssiden vil kunne presentere informasjon fra kommersielle aktører gjennom betalt plassering. Annonsene må være relevante til søket og passe inn i det overordnede konseptet, samt levere nyttig informasjon til brukeren.

Share this project:
×

Updates