Inspiration

Trudne czasy kwarantanny, która aktualnie jest naszą prawdziwą teraźniejszością, oraz własne zapotrzebowanie

What it does

Pozwala na dodawanie ogłoszeń w celu wyprowadzenia pieska, oraz odpowiadanie na nie pod postacią zapisu jako chętny. Osoba z pieskiem wybiera spośród chętnych

How we built it

Użyliśmy nodejs z expressjs stawiając REST API na backendzie. Frontend stworzyliśmy z pomocą Reactjs.

Challenges we ran into

Zorganizowanie symultanicznej pracy zespołowej. Konieczność zapoznanie się z niuansami używanych bibliotek.

Accomplishments that we're proud of

Działający, dobrze wyglądający serwis webowy.

What we learned

Pracy zespołowej, używania systemu kontrolii w sposób w jaki jeszcze go nie używaliśmy. Przekonaliśmy się jak ważne jest dobre planowanie.

What's next for [Spaghetti Code Squad] HAU! na spacer

Doprowadzenie tego projektu do wersji produkcyjnej. Więcej projektów. Więcej Hackatonów!

Share this project:

Updates