თვალი ჩაპაჭუნებაზე მომუშავე თამაში, მარჯვნივ ჩაკვრის დროს მიდის მარჯვნივ, მარცხნის დროს მარცხნივ. აპლიკაცია ავტომატურად იცნობ თვალის მდებარეობას, არ ვიყენებ არავითარ ბიბლიოთეკას და დაწერილია მთლიანად js-ზე და html5ze.

Built With

Share this project:

Updates