Inspiration

Bodil Bach, grunder i BBach, fra Ringerike, tjenesteinnovatør innen helseteknologi. Norge skal tilrettelegge for «pasientens helsetjeneste», gjerne med teknologistøtte. For å oppnå økt videobasert samhandling for eksempel, så må sektoren legge til rette for tilstrekkelig informasjonssikkerhet og forankre endringer i alle ledd, en komplisert prosess.

Jeg har med sykehus, kommuner, private, norsk helsenett i etablering av SMARTsam videostøtte, som blir en nasjonal portaltjeneste og tilbyr verktøy/rådgivning i slik tilrettelegging. Finansiert av Innovasjon Norge, Næringstiftelsen Sparebank 1 Ringerike og Hadeland, Pan Innovasjon, Hønefoss sparebank.

Dagens hacking skal sikre samfunnsnyttig gevinst, som en tjeneste i tjenesten. Bruksregistrering, med nettside, community og app, med registrering av innspart ressurser, reiseutgifter, Co2 gevinst og formål for bruk.

Tjenesten kobles mot: Kartdata Vegvesen - Co2 gevinster NAV - muligheter sjekkes ut Brønnøysundregisteret. muligens - enheysregisteret/SSB - enhetsregister

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Etter hack4.no

What it does

How I built it

Challenges I ran into

Accomplishments that I'm proud of

What I learned

What's next for SMARTsam

Built With

Share this project:
×

Updates