Inšpirácia

Nápad projektu Smart Windows vychádza z myšlienky monitorovania stavu okien v jednotlivých miestostiach pomocou ESP mikrokontroléra za účelom napríklad zvýšenej bezpečnosti, aby okná neostali otvorené počas doby, kedy sa nikto v miestnosti nenachádza.

Čo to robí

Projekt Smart Windows monitoruje a odosiela údaje o aktuálnom stave okien v jednotlivých miestnostiach, ktoré si používateľ môže prezrieť v aplikácii. Tento systém slúži na jednoduché a prehľadné zobrazenie, či a kde sú ktoré okná otvorené/zavreté.

Ako sme to implementovali

ESP 32 Eclipse Mosquitto Grafana

Čo sme sa naučili

Pri práci na tomto projekt sme lepšie porozumeli a naučili sa hardvérovému prepojeniu mikrokontroléra ESP cez protokol MQTT s ďalšími externými službami. Keďže to je tímový projekt, naučili sme sa spolupráci, kde je najpodstatnejšia komunikácia a takisto aj schopnosť plánovania, delegovania a rozdelenia si práce.

Built With

Share this project:

Updates