Navigácia po areáli školy, medzi budovami. Je to riešené na princípe hľadania najkratšej cesty. Funguje to na Dijktrovom algoritme, pre ktorý sme zostavili maticu susednosti s jednotlivými vzdialenosťami medzi budovami, algoritmus už len potom pristupuje k matici, z ktorej si berie údaje a vypočíta a vypíše najkratšiu cestu. Je to webová aplikácia, určená hlavne pre prvákov aby sa vedeli rýchlo zorientovať. Preto je to riešené len formou webovej aplikácie, lebo daný používateľ si nemusí nič navyše sťahovať do mobilu, stačí mu stabilné pripojenie na internet a narp. smartphone kde si otvorí stránku a už si rozklikne kde sa nachádza a kam chce ísť.

Built With

Share this project:

Updates