Inšpirácia

Inšpirovali sme sa ne-fungovaním plošného testovanie, ktoré sa udialo na Slovensku počas 2 (+ pilot) víkendov v októbri a novembri. Dlhé rady na čakanie, veľa administratívy a ťažký prehľad o odberných miestach a ich obsadenosti sú faktormi, ktoré sprevádzajú aj teraz fungujúca odberné miesta na AG covid testovanie. Naša aplikácia uľahčí občanovi Slovenskej republiky cestu k dobrovoľnému testovaniu sa AG testom v niektorom z odberných miest na území SR.

Čo to robí

Aplikácia používateľovi poskytuje informáciu o dostupnosti a obsadenosti odberných miest, zjednoduší administratívu na mieste a odstráni čakanie na výsledok na mieste. Poskytovateľovi testov ponúka taktiež jednoduchší systém na správu administratívy a systém na zaznamenávanie výsledkov testov, ktoré boli vykonané.

Ako sme postupovali

Pracovali sme v troch pároch vývojárov, ktoré mali pravidelné strenutia. Na týchto stretnutiach sme sa oboznámili o vzájomnom progrese. Využili sme teda prístup pair-programming, teda programovanie v pároch. Rozdelili sme si práciu na back-end a front-end. Na back-ende pracovali dvaja developeri, jeden na databáze a jeden na API k tejto databáze. Front-end bol rozdelený na dva tímy po dvoch, kde dvaja vývojári pracovali na mobilnej aplikácii, ktorá je primárne určená pre používateľa a dvaja pracovali na vývoji web aplikácie, ktorá je primárne určená pre administratívnych pracovníkov pracujúcich na odberných miestach.

Výzvy, ktoré nás neminuli

Pre niektorých z nás to bol prvý skupinový projekt, a teda aj deľba práce resp. pracovanie v páre na rovnakom produkte boli pre nás výzvami, ktoré sme doteraz nezažili.

Úspechy, na ktoré sme hrdí

Podarilo sa nám vytvoriť si vlastný server, s ktorým obe naše aplikácie (webová aj mobilná) dokázali komunikovať. Zvládli sme teda posielanie aj získavanie údajov na/zo servera. Rovnako sa nám podarilo funkčné vykresľovanie mapy s odbernými miestami, či výpočet čakacej doby. Potešila nás aj fungujúca interakcia mobilnej a webovej aplikácie.

Čo sme sa naučili

Naučili sme sa pracovať s novým jazykom, s ktorým nemáme skúsenosť. Taktiež sme sa naučili spolupracovať v rámci tímov, viac vzájomne komunikovať a koordinovať úlohy aj medzi jednotlivými tímami. Viacerí sme spoznali, ako funguje práca so serverom a takisto aj ako pracovať s Google Maps API.

Čo je ďalším krokom pre SMART odberné miesta

V rámci ďalšieho progresu nášho projektu by sme radi vylepšili dizajn oboch aplikácii, pridali funkcionalitu automatického čítania údajov z OP (iba občianske preukazy s čipmi), pridanie funkcionality nájdenia časovo najvýhodnejšieho odberného miesta aj do webovej aplikácie, objednávanie sa na konkrétne časy, či nastavenie notifikácii v aplikácii na určité odberné miesto (či už upozornenie na blížiaci sa termín, alebo ak v ňom klesne počet čakajúcich pod užívateľom stanovený počet). Takisto by sme do aplikácií radi zakomponovali aj sekciu s často kladenými otázkami, kontaktný formulár a pre čisto SMART odberné miesta (teda odberné miesta, kde sa bude dať testovať iba s touto aplikáciou) aj automatické počítanie čakajúcich s využitím GPS.

Share this project:

Updates