Inspiració

El repte proposat per Origen ens ha motivat a fer aquest projecte perquè, ens permet integrar diverses tecnologies que no havíem utilitzat fins ara.

Què fa

El nostres sistema està compost per tres blocs principals, un d'ells que fa servir sensors per llegir la llum que hi ha en una determinada habitació, l'altre és l'encarregat de controlar la llum de l'habitació en qüestió, finalment l'últim bloc és l'encarregat de gestionar la informació del primer bloc per controlar el segon. Aquest últim bloc, a més a més, et permet veure l'historial de llum ambiental que hi ha hagut en una habitació al llarg del temps.

Com l'hem construït

El primer bloc utilitza una placa NodeMCU ja que, té un adaptador de Wi-Fi integrat a la placa que fem servir per comunicar al servidor la informació que llegeix del sensor de lluminositat que hi hem connectat. El segon bloc consisteix és un "smart plug" de la marca ZOOZEE, i utilitzem el servei conegut com a IFTTT (IF This Then That) per tal d'activar i desactivar la llum que hi connectem.

Finalment el tercer bloc és un sistema de temps real que serveix tant una RestAPI, que es fa servir des del primer bloc per transmetre la informació dels sensors, com un servei web, pel que l'usuari pot visualitzar l'historial que s'actualitza en temps real amb web-sockets, tots aquests serveis estan programats en GoLang, i JavaScript.

Dificultats que ens hem trobat

  • Inicialment teníem la intenció d'utilitzar el sensor de temperatura i humitat, al veure que no funcionava i no n'hi havia més de disponibles, vam decidir que utilitzaríem el seu lloc un sensor de lluminositat.
  • Aconseguir que la placa NodeMCU tingués memòria no volàtil per tal de no perdre la informació mentre es trobava en mode repòs.
  • Hem hagut d'implementar el protocol HTTP/1.1 per a la NodeMCU, concretament la codificació correcte dels JSON i els headers del protocol.
  • Integrar l'actualització a temps real dels plots que es mostren a la pagina web. Integrar la base de dades SQLite3 amb el servidor programat en GoLang.

Assoliments dels que estem orgullosos

  • De resoldre les dificultats que hem mencionat anteriorment.
  • Poder acabar un projecte que inclou tantes tecnologies diferents i aconseguir que funcionin totes juntes.

El que hem après

  • Utilitzar les bases de dades SQLite3.
  • Creació de gràfiques amb D3.js
  • Entendre el protocol HTTP/1.1
  • Utilitzar IFTTT

Quin és el futur de Smart lights

Integrar més sensors i endolls per a controlar-los en funció dels altres sensors, com per exemple, que quan obris la porta engegui la Nintendo Switch.

Built With

Share this project:

Updates