SlothStudent jest platformą dla studentów pozwalającą udostępniać materiały oraz pytania z kolokwiów/egzaminów dla przyszłych lat danego kierunku. Studenci mogą wywnioskować najbardziej prawdopodobne pytania przed testem, sprawdzić opinie o prowadzącym oraz przedmiocie.

Po co uczyć się całego materiału skoro można wytypować pewniaki? Pytania z poprzednich lat na wyciągnięciu ręki. Opracowanie do egzaminu? Ktoś to już kiedyś zrobił! Uprość sobie życie i dołącz do platformy!

Platforma pozwala na dodawanie do konkretnych przedmiotów na konkretnych kierunkach studiów materiałów (opracowania, wykłady, itd), pytań z kolokwiów oraz egzaminów, a także komentowania i ocenianie samych prowadzących.

Built With

Share this project:

Updates