Inspiration

Bevaring og videreformidling av folketro og imateriell kultur.

What it does

Gir historiene nytt liv ved å få folk ut i kulturlandskapet og finne bevisene ved bruk av kart.

How we built it

Historiene er samlet inn ifra bøker, databaser, samt ved å snakke med de som ennå husker folketroa. Designet utviklet vi ut ifra illustrasjoner som var forberedt til prosjektet. Prototypen bygget vi med bruk av datasett ifra kartverket sine kart og kulturminnesøk API i geonorge.

Challenges we ran into

Vanskelig å spisse søkene i de åpne datasettene. I leaflet var det utfordrende å ankre markørene riktig under zooming.

Accomplishments that we're proud of

Å lage et fungerende og velutformet interaktivt kart. Og å skape en vel runnet og realistisk forretningsmodell.

What we learned

Å programmere i leaflet, gjøre søk i åpne databaser, og ikke minst samkjøre programmering, design og ide arbeidet.

What's next for Skjult:

Se etter videre finansiering. Gjøre markedsundersøkelser av muligheter i forretningsmodellen. Lage prototype med GPS funksjonalitet. Åpne for digital innsamling av historier; ved bedre utnyttelse av GLAM organisasjonenes åpne datasett, og ved å skape en digital platform for å samle inn fortellinger om folketro.

Share this project:

Updates