Inspiration

I Norge, på Nordlansbanen dør det i snitt 200 tamrein pga togpåkjørsler årlig. Dette er en stor økonomisk belastning for jernbaneverket og ikke minst for husdyreierne. Dyretragediene er omfattende og mange dyr lider i dagevis. I tillegg er den psykiske belastningen enorm for dyreiere, tjeneste personell og viltnemd som bli utsatt for disse ulykkene

What it does

Vår løsningen gjør det mulig for togene og dyreeierne å få beskjed om når dyr står i fare for å bli påkjørt. Dyrene er utstyrt med sattelittsporing. Ved å bruke disse data kan vi lage en varslingstjeneste som gjør det mulig å få fjernet dyr fra sporet eller varsle toget om å senke farten evt stoppe.

How we built it

Vi har tatt utgangspunkt i vårt eget firmas (Findmysheep AS) datasett og sporingsposisjoner. Vi kombinere dette med Jernbaneverkets datasett med sanntids toginformasjon. Når toget nærmer seg dyr kommer det en alarm opp i systemet som gir varsel om dyr i nærhet av jernbanelinja.

Challenges we ran into

Dyreierenes behov for å være anonyme. Utfordringer om egen installasjon i lokomotivet. Fart på tog, kontra fart på dyrene.

Accomplishments that we're proud of

Dette er en løsning som gir store samfunnsøkonomisk gevinster. Det er en skalerbar løsning med et internasjonalt potensiale. Vi kan bruke dette for alle dyrearter som blir utsatt for påkjørsler. Vi ønsker også å bruke dette systemet for vei og bilister med varsling via smartskilt og vegtrafikkmeldinger.

What we learned

At alt er mulig!!

What's next for Savemyreindeer

Jobbe videre med å få utviklet løsningen og sette den ut i livet. Ta teknologien i bruk!

Datasett vi har brukt

  • Jernbaneverket: Trafikkdata fra jernbaneverket. Sanntidsinformasjonen basert på SIRI-protokollen (Service Interface for Realtime Information).

  • Kartverket: WMS tjenester (Norsk kartdata)

  • Lantmäteriet: WMS tjenester (Svensk kartdata)

  • MML Verkkopalvelut (Finsk kartdata)

  • Sporingsdata fra Findmysheep API Posisjoner fra 25.000 sporede husdyr i Norge, Sverige, Finland, Saudi Arabia, Gabon og Brasil

Share this project:

Updates