Inspiration

I 2017 omkom 107 personer i trafikken i Norge. Dette er meningsløse tap, og det er vårt ansvar som et samfunn å unngå dette. Vi tilbyr en løsning som vi kaller Safe Roads.

What it does

En komplett webbasert løsning som bruker avansert maskinlæringsalgoritmer for å forutse hvilke vegstrekninger som er ekstra utsatte for trafikkulykker.

How I built it

Vi brukte maskinlæringalgoritmer for å analysere historiske data om vær, veier og registrerte ulykker. For å presentere resultater utnyttet vi ArcGIS programvare, med stor fokus på WebAppBuilder (Verktøy for å bygge Web Applikasjoner)

Challenges I ran into

En stor utfordring er å samle alle data i ulike formater, rydde de opp og forberede som input i maskinlæring prosessen. Å lage en maskinlæring modell i et døgn.

Accomplishments that I'm proud of

Selv om det var utfordrende, klarte vi å lage en maskinlæring modell. Vi er stolt av å oppnå noe sammen, bruker hverandres ferdigheter for å lage løsningen.

What I learned

Større bevissthet om offentlige og åpne data.

What's next for Safe Roads

Inkludere mer data i analyse, utbygge algoritmen

Built With

Share this project:

Updates