Inspiration

Intentar aprendre coses noves i fer reptes

What it does

Intent de desenvolupar projecte web destinat a millorar la gestió dels treballs de final de grau entre elsalumnes i esl professors

How we built it

Com hem pogut...

Challenges we ran into

Challange SEMIC Challange EPS

Accomplishments that we're proud of

Aprendre django, bootstrap, css, html5, python en 24h

What we learned

Desenvolupar projectes web

What's next for ProjectHub

Seguir fent reptes i millorar

Share this project:
×

Updates