รับทําเว็บไซต์

WebsiteBigbang เป็นทีมพัฒนารับทําเว็บไซต์ที่มีประสบการณ์ด้านการทําเว็บมายาวนานมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้ออกแบบทําเว็บไซต์มาแล้วมากกว่า 1,000 เว็บไซต์ ตลอดระยะเวลาการให้บริการรับทําเว็บไซต์มีการพัฒนาฟังก์ชั่นต่างๆ มากมาย

ฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ทําเว็บไซต์ให้กับทุกเว็บไซต์มีดังนี้

  1. Web Responsive เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลรองรับกับทุกอุปกรณ์ได้ดีไม่ว่าจะเป็นเปิดใช้งานเว็บไซต์ด้วยมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดของข้อความและรูปภาพจะมองเห็น อ่านได้ชัดเจน โดยทาง WebsiteBigbang ได้เลือกใช้ Bootstrap Framework ที่เป็นที่นิยม แพร่หลายในแวดวงนักพัฒนาเว็บไซต์
  2. MySQL ที่ใช้ในจัดเก็บฐานข้อมูลของเว็บไซต์ เนื่องจากทุกเว็บไซต์ที่ทําให้กับลูกค้านั้น จะมีระบบ BackEnd ที่สามารถปรับปรุงแก้ไข เพิ่ม ลบ รายการสินค้า หรือผลงานบริการเองได้ จึงต้องมีฐานข้อมูลไว้ใช้สําหรับจัดเก็บข้อมูลระบบหลังบ้าน
  3. jQuery เป็นส่วนช่วยให้เว็บไซต์มีลูกเล่นน่าสนใจ เพื่อเพิ่มความดึงดูดให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทําให้เว็บไซต์สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวแปลกตา ไม่ซ้ำกับเว็บไซต์ทั่วๆ ไปได้เป็นอย่าง
  4. PHP เป็นภาษาที่มาตรฐานสากลนิยมใช้กันมากกว่า 98% ที่เลือกใช้ในการทําเว็บไซต์ เป็นที่นิยมแพร่หลาย และตลอดระยะเวลาที่ทําเว็บไซต์ให้กับลูกค้า WebsiteBigbang ได้พัฒนาอัพเดทเวอร์ชั่นของ php มาถึงเวอร์ชั่นที่ 5 แล้ว เพื่อให้เว็บไซต์มีความทันสมัย มีความเร็วในการแสดงผลเพิ่มขึ้น

ขั้นตอนการเริ่มต้นทําเว็บไซต์

รับทําเว็บไซต์ ต้องรู้ความต้องการของแต่ละเว็บไซต์ว่าต้องการเว็บไซต์ในลักษณะใด ที่เหมาะกับแต่ละบริษัท แล้วจึงเลือกทําเว็บไซต์ให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ โดยทาง WebsiteBigbang มีเว็บไซต์ให้เลือกใช้บริการอยู่ 2 รูปแบบคือ เว็บสําเร็จรูป และทําเว็บไซต์ออกแบบใหม่ รายละเอียดดังนี้

  1. เว็บสําเร็จรูป เป็นเว็บไซต์ที่พร้อมใช้งาน มีเว็บไซต์ให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ทันที มีเทมเพลตสําเร็จรูปมากกว่า 100 แบบ ในหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม และที่สําคัญเว็บสําเร็จรูป ใช้เวลาในการทําเว็บไซต์เพียง 2 วันเท่านั้น พร้อมเปิดเว็บไซต์ออนไลน์ได้ทันที
  2. รับทําเว็บไซต์ออกแบบใหม่ ที่จะทําให้เว็บไซต์มีความสวยงามโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ตรงตามภาพลักษณ์ขององค์กร มีเอกลักษณ์ชัดเจน และยังสามารถปรับแต่ง เพิ่มเติมฟังก์ชั่นต่างๆ ได้อย่างไม่จํากัด เนื่องจากสามารถแจ้งได้ว่าต้องการให้พัฒนาระบบเพิ่มเติมได้ เพื่อให้ตรงความต้องการของแต่ละเว็บไซต์

ความท้าทายในการพัฒนาทําเว็บไซต์ให้กับลูกค้าได้ใช้งาน

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่พัฒนาทําเว็บไซต์ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ล้วนแล้วมาจากความต้องการของผุ้ใช้งานเป็นหลัก ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ซึ่งฟังก์ชั้นใหม่ๆ ที่ทีม WebsiteBigbang ได้ทําแล้วเช่นรองรับรูปภาพนามสกุลใหม่ .webp, เพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ให้ผ่านมาตรฐานของ PageSpeed Insights และอื่นๆ อีกมากมายที่กําลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เว็บไซต์มีความสามารถสูงที่สุด เพื่อส่งมอบเว็บไซต์ที่ราคาดี มีคุณภาพสูง

เพิ่มความสามารถในการให้บริการรับทําเว็บไซต์ในอนาคต

ทําเว็บไซต์ บริษัท WebsiteBigbang มีความต้องการพัฒนาให้ทําเว็บไซต์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งสามารถทําได้ดี และประสบความสําเร็จในการพัฒนาฟังก์ชั่นต่างๆ ใหักับเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง และที่สําคัญภารกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในปีนี้คือ จะทําอย่างไรให้ลูกค้าได้รับราคาทําเว็บไซต์ที่ถูกลง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดที่ลูกค้าได้ใช้บริการกับ WebsiteBigbang

Share this project:

Updates