Viser om pensumlister er lagt ut eller ikkje. Verktøy for å følge opp at pensumlister vert lagt ut i tide. Svært mange blir lagt ut tidsnok i henhald til reglane. Har ført til stort forbetring ved UiB sidan webappen først vart lansert våren 2013.

Built With

Share this project:

Updates