Påvei skal gjøre bilturen til en spennende utflukt. Ved hjelp av en kombinasjon av åpne data, dugnad, kommersielle aktører og et redaksjonelt arbeid skal dette kunne bli en levende guide som forteller deg spennende og interessante anekdoter om dine omgivelser over bilstereoen mens du kjører. I tillegg vil Påvei kunne bli et sted å samle og ta vare på informasjon og gode historier som kanskje ellers vil gå tapt. Appen vil enkelt kunne tilpasses dine interesser og behov, og den skal hele tiden utvikles og vokse, slik at du kan få servert nye anekdoter på neste tur. Bak appen skal det ligge en nettside der folk kan bidra med tips, ferdige tekster eller innlesning knyttet til punkter eller områder på kartet. Kommersielle aktører som forlag, lokale bedrifter, museer og kommuner kan bidra med innhold så lenge det tjener til appens formål. Slike annonsører vil ha en unik mulighet til å nå sin målgruppe på stedet. Kommersielle brukere må betale for å legge inn innlegg. Ellers vil bruk av appen være gratis. Det hele må kvalitetssikres av en redaksjon som godkjenner den ferdige posten før den publiseres.

Dette er et stort prosjekt, men man kan begynne i det små. Samtidig er det viktig å starte på en måte som gjør det mulig for prosjektet å vokse og utvikle seg. Derfor har vi gjort et utvalg av tekster, lydfiler og videoer (som vil konverteres til lyd) fra Digitalt fortalt, Industrimuseum og Naturbase. Til sammen rundt 2400 poster. Postene som bare er tekst vil bli lest av en syntetisk stemme, men målet er at brukerne skal bidra til å tilpasse tekstene og lese dem inn, slik at behovet for bruk av syntetisk stemme etterhvert blir minimalt. I tillegg undersøker vi flere andre datasett, og vi ser muligheter for å få lagt inn mye mer innhold. Etter hvert vil brukere legge inn nytt innhold, enten som tips eller tekst som må behandles videre og leses inn av andre - eller som ferdige lydopptak som kan godkjennes og publiseres.

Det finnes flere liknende apper på markedet, med de er stort sett knyttet til små områder (museer og liknende). De er lukkede og har derfor svært begrenset innhold og utvikler seg i liten grad. Det er i prinsippet ikke noe i veien for at Påvei også skal kunne brukes av gående, syklende eller med kollektivtrafikk, siden postene ikke er knyttet til bilveier, men til punkter eller områder. Vi ser også for oss at vi kan ha en mulighet for å opprette egne, private kart der man plukker ut poster og legger inn egen lyd som man kan dele med hvem man vil. Dette kan være interessant for lærere som vil lage en natursti eller omvinsning, eller for firmaer som tilbyr omvisninger - f.eks. sightseeing med buss. For kommersielle brukere vil denne tjenesten være en betalingstjeneste. Selve rammeverket for Påvei vil også enkelt kunne overføres til andre land og andre språk.

Vi ønsker å delta i kategoriene kultur og Digital fortelling.

Norvegiana http://norvegiana.no/ kulturnett2.delving.org/organizations/kulturnett/api/search?

Kartverket data.kartverket.no

Share this project:

Updates