inspiration

Sağlıklı Yaşam Tüm dünyada yaşanan covid salgınıyla mücadelede bizim nasıl katkımız olabilir?

problem

Bakteriyel ve viral bulaşmanın temel kaynağı kişisel ve ortam hijyeninin yetersizliğidir. Bulaşma kaynaklı hastalıkların önleminin alınmamasına bağlı olarak; • hastaların hastanede kalış süresilerine göre ek tedavilerin etkisiyle hem tedavi maliyetleri artmaktadır hem de mikroorganizmalarda direnç gelişimi oluşmaktadır, • hastalıkların salgına sebep olmasının sonuçları olarak sosyal, politik ve ekonomik negatif etkiler oluşmaktadır. Bu etkiler toplumda kaosa ve iş kayıplarına neden olmaktadır.

target group

Hepimizin dış ortam ile teması bulunmaktadır. Bu yüzden kişilerin ve ortamın hijyeni önem taşımaktadır. Evimiz, iş yerimiz, alış veriş yaptığımız yerler ve sosyal mekanların hijyeni hem kişisel hem de toplum sağlığı açısından önemlidir. Bu sebeplerden dolayı hem kişiler hem de mekanlar hedef kitlemizi oluşturmaktadır.

#desire

Salgınların önlenebilmesi mikroorganizmalarla temasın en düşük seviyeye indirilmesinde dezenfektanların kullanımı önemlidir. Uzmanlar salgın hastalıkların sebepleri mikroorganizmaların yayılmasını azaltmak veya enfeksiyondan korunmak için en temel yöntemin hijyen kurallarına uymak olduğunu belirtmektedir. Ülkemizde ve tüm dünyada yayınlanmakta olan kamu spotlarında mücadele ettiğimiz covid salgını ile ilgili en etkili korunma yönteminin hijyen kurallarına uymak olduğu vurgulanmaktadır. Bu yönlendirmelerin de etkisiyle dezenfektan talebinde yaklaşık %75’e varan bir artış gözlenmiştir. Yerli olarak bor madeni ve bitkisel içerikli el dezenfektan üretimi ve satışı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca desteklenmektedir. Bu durum da yerli ve bitkisel içerikli dezenfektanların üretiminin önemini vurgulamaktadır.

proposal

Bitkisel (timol) içerikli dezenfektan üretimi ve dezenfektanın otomatik sistemlerle uygulanması amaçlanmaktadır. Timol, kekik yağında bulunan FDA ve EPA tarafından onaylı, antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antioksidan özelliklere sahip bir bileşendir. Ticari timol veya kekik yağı bazlı dezenfaktanların hem el hem ev tipi kullanımlarının yanısıra otomatik püskürtme sistemleri ile evlerde, işyerlerinde ve alış-veriş merkezlerinde de kullanımı hedeflenmektedir.

process and scale

Projemizde WHO tarafından önerilen formülasyon doğrultusunda bitkisel bir bileşen olan timol veya kekik yağı kullanılarak dezenfektan üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflerimizden birini oluşturmaktadır. Bir diğer hedefimiz; üretilen dezenfektanların hem kişilerin hem de kişisel ve halka açık alanlarda kullanılmasıdır. Bu amaçla; kişisel kullanım için küçük şişelerde, evlerde ve işyerlerinde kullanılmasına yönelik hem büyük boy şişelerde hem de püskürtme cihazları ile ve ürün sirkülasyonunun yoğun olduğu market gibi alanlarda sisleme sistemleri aracılığıyla kullanılması hedeflenmektedir.

differences

Yapılan araştırmalar sonucunda, ülkemizde timol içeriğine sahip dezenfektan üretimi bulunmamaktadır. Timol içeriğine sahip Cleanwell (Denver, ABD) marka ürün ithal edilmektedir. Proje kapsamında üretilecek ürünün yerli olması sebebiyle maddi avantajlar sağlayacak, gümrükleme masrafı olmayacak, teslimat süresi kısalacak, dış sermayeli ithal ürünlerle rekabet edebilecektir. Projemiz kapsamında üretilmesi planlanan dezenfektanın içeriğinde bulunan etil alkol, hidrojen peroksit ve timol güncel verilere göre, EPA'nın Covid-19 nedeni SARS-CoV-2'ye karşı kullanım için uygulananlar listesinde yer almaktadır (https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2). Edindiğimiz bilgilere göre dezenfektan ekipmanlarında koku ve nem püskürtme cihazları gibi oda ve sisleme tipi cihazlar bulunmamaktadır. Bu tip cihazların kullanımı ile hem kişisel hem kamuya açık alanların hijyeninin sağlanmasına katkısı olacaktır. Bazı marketlerde ürünler raflara koyulmadan önce dezenfeksiyon işlemine tabi tutulmaktadır. Ancak gün içinde pek çok kişi aynı ürüne dokunmaktadır, çok fazla sirkülasyon olmaktadır. Bu durumda yapılmış olan işlemler etkisini kaybetmektedir. Bu kaybın önüne geçilebilmesi için sisleme cihazı modelinde raflara belirli sürelerde dezenfektan püskürtebilecek bir sistemin geliştirilmesi hijyenin korunmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

challenges and solutions

Formülasyonunu belirlediğimiz dezenfektanların üretiminde ürünün etkinliğinin test edilmesi ve ruhsatlandırma işlemlerinin yapılabilmesi için mikrobiyolojik, irritasyon, stabilite, virüs etkinlik ve toksikoloji analizleri ilgili laboratuvarlarca yapılacaktır. Püskürtme sistemlerinin tasarlanması ve etkinliğinin belirlenmesi için püskürtme kapasiteleri, püskürtülen dezenfektan miktarı, süresi ve etki alanı gibi analizler yapılacaktır.

commercialization potential

Ticaret Bakanlığınca yayınlanan 2016 verilere göre temizlik maddeleri sektöründe dezenfektan ve sabun ihracatı % 45.53 pay ile 345.804.000 ABD doları, ithalatı ise % 17.62 pay ile 9.518.230.000 ABD doları olarak gerçekleşmiştir (https://ticaret.gov.tr/data/5b87000813b8761450e18d7b/Temizlik_Maddeleri.pdf). Covid salgını sebebiyle en çok harcama yapılan ürünlerden biri dezenfektanlar olmuştur. Perakende teknoloji şirketi Stackline’ın yayınladığı 2020 mart ayında satışları en çok artan 100 ürün listesinde dezenfektanlar ve el sabunları %262’lik artışla 12. sırada bulunmaktadır (https://pazarlamasyon.com/mart-ayinda-hangi-urunlerin-satislari-artti-hangilerininki-azaldi/). Research and Markets yayınlarına göre küresel dezenfektan ürünleri pazarının 2020-2025 yılları arasında 3.1 - 3.48 milyar dolarlık büyümeye hazırlandığı belirtilmiştir (https://www.researchandmarkets.com). Bu durum bize, salgınla oluşan farkındalığın artmasıyla dezenfektan tüketiminin %100’ün üzerinde arttığını ve artmaya devam edeceğini göstermektedir.

team

Proje ekip üyelerinin lisansüstü eğitimlerine devam ediyor olmalarına bağlı olarak akademik ve laboratuvar deneyimleri bulunmaktadır. Ekip üyelerinden Didem Aksoy Körpe’nin doğal bileşenlerin antibakteriyel etkileri ve antioksidan enzim aktivitelerinin tayinleri konusunda çalışmaları mevcuttur. Diğer ekip üyemiz Pezhman Hosseinian dezenfektan üretimi konusunda bilgi ve deneyime sahiptir. Ayrıca ekip üyelerinin TÜBİTAK BİGG kapsamında aldığı teşvik ile Hacettepe Teknokent’te kurulmuş olan şirketi (İNVENTİO Biyoteknoloji ArGe Lab. Malz. San. Tic. Danş. Ltd. Şti.) aracılığıyla malzeme tedarik deneyimlerinden de faydalanılacaktır.

aspect

Proje ekibi dezenfekten üretiminde gerekli bilgi ve deneyime sahiptir. Dezenfektanın püskürtülmesini sağlayacak sistemlerin tasarımı ve prototiplenmesi aşamalarında kaynak ihtiyacı duyulmaktadır. Ayrıca bu iki aşamada da (dezenfektan ve püskürtme sistemleri) fikirlerimizin ticarileştirilmesi, piyasaya sürülebilmesi ve pazarlanabilmesi için de yatırım ve destek ihtiyacımız bulunmaktadır.

+ 11 more
Share this project:

Updates