ანდროიდისთვის განკუთვნილი აპლიკაცია, რომელიც ეხმარება მომხმარებლებს თბილისის ქუჩებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილებისას წარმოქმნილი პრობლემების გადაჭრაში. კერძოდ, შეუძლია ნებისმიერ ორი ლოკაციის დამაკავშირებელი სამარშუტო ტაქსების და ავტობუსების შესახებ ინფორმაციის მოწოდება. ასევე გვაწვდის ინფორმაციას ავტობუსების და სამარშუტო ტაქსების სრული მარშუტების შესახებ.

Share this project:

Updates