posted an update

यो एपले किसान र ग्राहकलाई जोड्ने काम गर्छ। ग्राहकले आफ्नो घर नजिकै कसले के को खेती गर्छ र आफूलाई चाहिएको साग-सब्जि या फलफूल उत्पादन गर्छ कि नाई भन्ने थाहा पाउन सक्छ। यसले किसानलाई ब्यापार क्षेत्र बढाउन सहयोग गर्छ। नेपालमा धेरै किशानहरुको समस्या नै ब्यापार क्षेत्र को अभाव र बिचका दलालीहरुको कमिसन हो । यस एपले त्यो समस्या समाधान गर्न निकै सहयोग गर्ने छ।

Log in or sign up for Devpost to join the conversation.