Inspiration

Zanikąjace relacje społeczne oraz zubożały poziom nauczania zdalnego.

What it does

Pomaga na dopasowanie do siebie osób szukąjacych pomocy w danych temacie z osobą rozumiejącą temat i chcącą podzielić się wiedzą.

How we built it

Z wykorzystaniem webowych technologii - React + Flask

Challenges we ran into

Komunikacja pomiędzy dopasowanymi osobami, dopasowywanie ogłoszeń.

Accomplishments that we're proud of

Jesteśmy dumni z tego, że pomimo hackathonu się wyspaliśmy.

What we learned

Korzystać z material-ui.

What's next for [NAZWA ZESPOŁU TUTAJ] Consulty

Refactor kodu, zadbanie o skalowalność i migracja na bazę SQL.

Built With

Share this project:

Updates