ადამიანების დიდ ნაწილს ახასიათებს სხვადასხვა ტიპის მავნე ჩვევები. მაგალითად: ფრჩხილების კვნეტა, თმების დახვევა, თავის კანის ქექვა და ა.შ. ასეთი ტიპის ქცევები საზიანოა ადამიანის ჯანმრთელობისათვის.

ამ პრობლემის გადასაჭრელად ჩვენ შევქმენით მოწყობილობა, რომელიც მომხმარებელს აძლევს შენიშვნებს რათა გააცნობიეროს მისი ქცევა. აპარატი იმდენად მცირე ზომისაა, რომ შესაძლებელია მისი სამაჯურში ინტეგრირება.

Motion Logger იყენებს MPU6050 აქსელერომეტრსა და გიროსკოპს, რომლიდანაც მიღებული ინფორმაციის დამუშავება ხდება Arduino-სა და Processing გარემოში. პირველადი ინფორმაციის ანალიზისათვის გამოყენებული გვაქვს Matlab, .Net ტექნოლოგიები.

Share this project:
×

Updates