ადამიანის მიერ მართვადი მანიპულატორი წარმოების ავტომატური ხაზისთვის რომელიც ასრულებს ნებისმიერ მოძრაობას რაც ადამიანის ზედა კიდურს შეუძლია

Built With

Share this project:

Updates