Inspiration

I 2016 hadde Røde Kors 1641 leteaksjoner etter savnede personer, noen med et tragisk utfall. Leteaksjoner er både tidkrevende og en stor påkjenning på de som deltar og spesielt pårørende. Ofte er det mange aktører som bidrar i søket, noe som gjør planlegging, koordinering og kommunikasjon er en utfordring.

What it does

Vår løsning reduserer tiden for planlegging av en leteaksjon ved at det gjennomfører en automatisert kartanalyse. Videre tilbyr applikasjonen sporing av letemannskapene ved bruk av smarttelefoner. Sporene blir visualisert ved at det blir et grønt spor i kartet hvor folk alledere har vært. Appen er bygd for å fungere i områder uten dekning og mulighet for multihop slik at man kan oppnå bedre dekning.

How we built it

Data og WMTS tjenester fra Kartverket, NVE og Norsk Romsenter skal / har blitt brukt til å analyse terrenget. I Android appen har vi kart fra Kartverket og brukerene trackes med GPS.

Challenges we ran into

Vi har hatt stort fokus på prosess under denne helgen, hvor vi har vært opptatt av krysslæring og kompetanseheving. Vi har kjørt minikurs internt slik at flere skal være i stand til å bidra på flere arenaer.

What we learned

At det er veldig nyttig med nye mennesker inn i teamet som kommer med synspunkter på ideen og at innovasjon er gøy!

What's next for Leteaksjon

Jobbe videre med å få utviklet løsningen.

Team members and roles

Magnus Gjøse Vatsvåg (Økonomi og ledelse)

Gøran Dahlen Valaas (Forretningsutvikler)

Anne Karin Dahl (Systemdesigner)

Lasse Sæther (Idé- og Konseptutvikler)

Ida Marie Frøseth (Full-stack utvikler)

Espen Aasgaard Strømsvåg (Androidutvikler)

Viggo Stenbråthen (Webutvikler)

Nils Petter Solvang Rolund (Nettverksansvarlig)

Lasse Mikalsen (Design og webutvikling)

Built With

Share this project:
×

Updates