პროექტი Labi3D წარმოადგენს პატარა web-გვერდს, რომელიც იყენებს 3 განზომილებიან სივრცესა და ობიექტებს, რომ შეიქმნას ლაბირინტი. ლაბირინტის შექმნის შემდეგ 3 განზომილებიანი მოდელი ეკსპორტირდება HTML5 თამაშის სახით. იმისთვის რომ შეიმნას ლაბირინტი, მომხმარებელს აქვს საშუალება შექმნას კედლის ობიექტი, დაატრიალოს ნებისმიერ მხარეს, მიუთითოს ლაბირინტის საწყისი და საბოლოო წერტილები. ყველა მოქმედება ხდება ხელთათმანებით, რომლებზეც არის დამაგრებული ორი ფერის ნათურა – ლურჯი და წითელი. ლურჯი ფერით მომხმარებელი ირჩევს ოპერაციას, ხოლო წითლით აფიქსირებს მას ( დაფიქსირება ამ შემთხვევაში Click ოპერაციის ტოლფასია ) ფერების ანალიზი ხდება Web-კამერის მეშვეობით. 3 განზომილებიანი მოდელის ეკსპორტირების შემდეგ მომხმარებელი ხვდება ლაბირინტში, თამაშის რეჟიმში, სადაც მოძრაობს ასევე ხელტატმანებზე დამაგრებული ნათურების მეშვეობით: ლურჯი ფერი – წინსვლა, წითელი – ტრიალი მარჯვნივ და მარცხნივ.

Share this project:

Updates