Inspiration

Folk i Innovasjonsnettverket Ringeriksregionen har spurt etter dette. Vi har testet facebookgruppe, det fungerte ikke.

What it does

Appen "Innovasjosnløft Nettverk" gir medlemmene i nettverket en mulighet for å opprettholde og videreutvikle personlig kontakt. Dette kan resultere i realisering av innovasjonsprosjekter. Lokale investorer finner lokale ideer. Enklere tilgang til folk, inspirasjon, kapital, museer og kulturminner tas i bruk som møtested for innovasjon.

How I built it

Sonja hadde med seg ideen og fant interesserte særedeles kreative og konstruktuvt kritiste mennesker på Hackathonet Hack4no. Sketching og kræsjtesting førte oss videre. Vi brukte kundereisen og visualiserte ved bruk av tegning.

Challenges I ran into

  1. Får du ikke dette på facebook.
  2. Dette er jo en ny linkedin.
  3. Kommentarer som "for omfattende"

Accomplishments that I'm proud of

Vi har klart å designe skissen selv, uten prof. designer - tok i bruk egne ressurser. Vi har gjort oss kjent med at vi kan bruke disse åpne datasettene: 1 Riksantikvar - oversikt over kulturminner (vernede hus som kan tas i bruk / ha møtested der)

  1. Brreg. - oversikt og søk på org.nr. / person og bedrift, hoteller, museer / gallerier.
  2. Kartdata
  3. Egen personoversikt.
  4. Det er faktisk muilg å bruke dette for andre nettverk. Vi har valgt "innovasjonsnettverk" - og ser muligheter for at flere "lukkede nettverk" kan ta i bruk appen. (f.eks. politiske grupper, studenter, lærere, kvinnenettverket NOVAPRO)

Merverdi: Deltakerne i Innovasjonsløft Nettverk, innovasjonskultur blir mer synlig,nytt samarbeid, flere etableringer, nye ideer, heier på hverandre, prosjekter finner folk, ideer finner penger, investorer finner ideer.

What I learned

"Dont stop believing" Denne er skalerbar

What's next for Innovasjonsløft Nettverk

Vi trenger en designer og skal fortsette å utvikle appen. Vi trenger den også selv.

Built With

  • people
Share this project:

Updates