Inspiration

Vi ønsker å forenkle fremfinning av historiske kart. Hvilke historiske kart finnes for mitt område.

What it does

Vi ønsker at du skal få opp en treffliste for historiske kart ved å klikke på ett punkt i f.eks. norgeskart.no

How we built it

Dette er et forprosjekt til en prototyp basert på et motoren bak MapWarper (åpne kildekode). Den er ikke bygget, men vi ønsker mulighet til å utveksle data med f.eks. Wikimedia

Challenges we ran into

Bugs og serverplass. Og mangel på programmerere.

Accomplishments that we're proud of

Konseptutvikingen. Utviklere fra Wikimedia og Kartverket er i dialog, og kan utveksle data og ideer.

What we learned

Vi har lært at alt vi trenger finnes allerede. "Motoren" virker, så det er ikke så mye som kreves for å etablere.

What's next for Historiske kart-portal

Oppsett av løsningen hos Kartverket og videre valg av løsninger.

Invitasjon til digital dugnad: Georeferering av historiske kart

Kartverkets galleriløsning for historiske kart har stor pågang av brukere. Tilbakemeldinger viser stor brukertilfredshet, men det er et uttrykt ønske med enklere tilgang som viser “alle historiske kart der jeg bor”. Av Kartverkets allerede digitaliserte kart (9500 pt) er om lag 2/3 georeferert i et eksisterende rutenett, men hva med de kartene som ikke er det? Arbeidsgruppen slo sine hoder sammen for å utvikle et konsept som kan inspirere noen av deltakerne på høstens hackaton til å utvikle løsningen som publikum og Kartverket ønsker seg. Resultatet er et forslag som gruppen mener til syvende og sist vil innby til digital dugnad av historiske kart, og som vil gi økt brukeropplevelse.

Målgrupper: Forskere: Historikere/arkeologer, lokalhistorikere/ historielag Museer Arkivinstitusjoner I undervisning, for eksempel Nasjonal Digital LæringsArena (NDLA) Deg og meg

Løsningen skal kunne koble sammen Kartverkets allerede eksisterende tjenester, nemlig galleriløsningen for historiske kart og norgeskart.no. I tillegg skal løsningen være mulig å bruke for andre aktører med egne kartsamlinger som statlige etater, kommuner, museer, privatpersoner osv.

Hovedløsninger 1: Redigeringsløsning Kartverket ønsker en enkel og brukervennlig løsning for georektifisering av historiske kart. Backend blir åpen kildekode og vil i stor grad være en kopi av Wikimaps Warper. Frontend vil designes som en del av Kartverkets nettsider og gjøres mest mulig brukervennlig. Denne løsningen bør optimalt sett være åpen kildekode slik at den kan gjenbrukes av andre.

2: Galleriløsning Kartverket har i dag den eksisterende Galleriløsningen for historiske kart. Her ønsker vi et merke/tag som viser om det enkelte kart allerede er georeferert. Dette kan vises i form av en fargekode/sirkel/dott med fargen gul: georeferert, rød: under arbeid: grønn: ikke georeferert

3: Norgeskart og andre tjenster Kartverket ønsker flater til georefererte kart inn i tjenesten Norgeskart og en egen tjeneste. (se NorgeiBilder som eksempel)

Rutenett for serier, lenket opp til enkeltkart er allerede klart så mye kan legges ut i løpet av kort tid som WMS.

Avklare løsninger for kvalitetskontroll og oppdagelse av vandalisme. Avklare metoder for brukerregistrering. Bør det f.eks være støtte for Facebook-innlogging?

Praktiske spørsmål: Hvor mange punkter pr kart må vi ha pr kart? Wikimedia krever minst tre punkter for å rektifisere et gammelt kart. Historiske kart inneholder mange "feil" som ikke kan rektifiseres uten at opplevelsen av kartet blir forringet. To punkter er ofte nok for å orientere kartet i retning og utstrekning.

Share this project:

Updates